Agoram Logo

Visinski radovi

Različite radove na visinama gdje je jedino moguć pristup i rad alpinističkim tehnikama tj. rad sa užeta brzo i efikasno obavljaju stručno osposobljene osobe sa položenim ispitom za rad na visini te posebnim uvjetima rada.

© 2011 Agoram. | design: Zoom Media